Forex – najważniejsze formacje odwrócenia trendu

czwartek, 26 czerwca 2014
Funkcjonując na rynku forex warto zdawać sobie sprawę, iż prócz wiadomości makroekonomicznych dobrze jest również posiadać wiedzę z zakresu formacji powstających na wykresach. Umiejętności takie są o tyle przydatne, gdyż gracz pozyskane wiadomości z zakresu sytuacji na rynkach może uzupełnić danymi zobrazowanymi na wykresie. Działanie takie pozwoli w prosty sposób na uprawdopodobnienie lub obalenie hipotezy postawionej w trakcie analizy makroekonomicznej.


Jakie są zatem najczęstsze formacje powstające na wykresach i co oznaczają? Zanim odpowiemy sobie na tak postawione pytanie ważnym jest, by trader zrozumiał, że nie istnieje stuprocentowy sposób na zarabianie pieniędzy na rynku forex, a analiza formacji jest jedynie narzędziem umożliwiającym odczytywanie bieżącej sytuacji i prognozowanie przyszłych wydarzeń. Uzmysłowić należy również sobie, iż umiejętności rozpoznawania formacji nabywać najlepiej na platformie demonstracyjnej, nie kusząc losu i nie ryzykując przy tym realnego kapitału.

Tym graczom, dla których hasła "podwójne dno" i "potrójne dno" wciąż niewiele mówią, podpowiadam, że są to formacje tworzące się w czasie trendu spadkowego i często sygnalizują początek zwycięstwa byków nad niedźwiedziami, co skutkować może odwróceniem trwającego właśnie trendu. Przez analogie omówić warto formacje "potrójnego szczytu" i "podwójnego szczytu", które, jak łatwo się domyśleć, oznaczać będą zakończenie hossy i rozpoczęcie bessy. Bardzo ważnym sygnałem uprawdopodobniającym zmianę nastrojów graczy jest również formacja "głowy i ramion", która prognozuje początek spadków, oraz formacja "odwróconej głowy i ramion" zapowiadająca rozpoczęcie okresu wzrostowego. Pamiętać przy tym należy, iż analizując wykres za pomocą wymienionych wyżej formacji, trader na względzie mieć powinien, że ich skuteczność zależy w znacznej mierze od obserwowanego interwału czasowego. Najwyższe skuteczności uzyskać można analizując wartości wyższe od jedno-godzinowych, choć nie jest to regułą.

Konkludując, pamiętać należy, iż na rynku forex funkcjonują takie same zasady ekonomiczne jak na innych giełdach, z których najważniejszą wydaje się być zasada popytu i podaży, w związku z czym obowiązująca cena danego instrumentu uzależniona jest od ilości kupujących i sprzedających. Pamiętając tą prostą zależność większość uczestników rynku dostrzeże, iż znajomość podstawowych formacji wykresów jest skutecznym narzędziem odczytywania nastrojów inwestorów, relacji między niedźwiedziami i bykami, oraz prognozowania dalszych zachowań rynku. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz