Niemiecki - Lekcja 1: Przedstawianie się, odmiana czasowników

środa, 4 czerwca 2014
Witam na naszym samouczku językowym. Dzisiaj przygotowałem pierwszą lekcję języka niemieckiego dla zainteresowanych, w której nauczysz się podstawowych zwrotów aby powiedzieć o sobie oraz dodatkowo poznasz zasady odmiany czasowników regularnych.Na początek mała uwaga. W nawiasach kwadratowych podana jest wymowa każdego słowa. W pierwszej kolejności poznamy zaimki osobowe, które będą niezbędne w naszej dalszej nauce:

ich [ iś ] - ja                 wir [ wir] - my
du [ du ] - ty                ihr [ ihr ] - wy
er [ er] - on                 sie [zi] - oni
sie [ zi ] - ona              Sie [ zi] - Pan, Pani, Państwo
es [ es ] - ono


Poznamy dzisiaj między innymi takie czasowniki jak:

heißen [ hajsen ] - nazywać się
wohnen [ wonen ] - mieszkać
kommen [ komen ] - pochodzić


Czasowniki te podane są w formie bezokolicznika i charakteryzują się regularną odmianą. Warto więc zapamiętać pewien schemat. Aby odmienić czasownik regularny odrzucamy z bezokolicznika końcówkę -en i zastępujemy ją inną:

NAZYWAĆ SIĘ
ich heiße - ja nazywam się            

du heißst - ty nazywasz się           

er heißt - on nazywa się                

sie heißt - ona nazywa się             

es heißt - ono nazywa się
wir heißen - my nazywamy się
ihr heißt - wy nazywacie się
sie heißen - oni nazywają się
Sie heißen - Pan, Pani, Państwo nazywa się


MIESZKAĆ

ich wohne - ja mieszkam            

du wohnst - ty mieszkasz          

er wohnt - on mieszka                
sie wohnt - ona mieszka             

es wohnt - ono mieszka

wir wohnen - my mieszkamy
ihr wohnt - wy mieszkacie
sie wohnen - oni mieszkają
Sie wohnen - Pan, Pani, Państwo mieszkają

 POCHODZIĆ

ich komme - ja pochodzę          

du kommst - ty pochodzisz           

er kommt - on pochodzi               

sie kommt - ona pochodzi             

es kommt - ono pochodzi
wir kommen - my pochodzimy
ihr kommt - wy pochodzicie
sie kommen - oni pochodzą
Sie kommen - Pan, Pani, Państwo pochodzi


Przykłady zdań w języku niemieckim:

Wie heißt du? [ wi hahst du ] - Jak się nazywasz?
Ich heiße Marcin [ iś hajse Marcin ] - Nazywam się Marcin
Wir heißen Marcin und Dominik [ wir hajsen Marcin und Dominik ] - Nazywamy się Marcin i Dominik
Du heißt Monika [ du hajst Monika ] - Nazywasz się Monika

Woher kommst du [ woher komst du ] - Skąd pochodzisz?
Ich komme aus Polen [ iś kome aus polen ] - Pochodzę z Polski


Er wohnt in Kraków [ er wont in Kraków ] - On mieszka w Krakowie
Ich wohne in Gdańsk [ iś wone in Gdańsk ] - Mieszkam w Gdańsku

Jednocześnie oprócz odmiany czasowników regularnych poznałeś szyk zdania w języku niemieckim. Zdania oznajmujące:

Podmiot - Orzeczenie - Inne
Ich - wohne - in Warszawa
Ich - heiße - Marcin
Mein Vater - heißt - Grzegorz

Zdania pytające:


Pytajnik/Orzeczenie - Podmiot - Inne
Heißt - du - Marcin? - Czy nazywasz się Marcin?
Wie heißt - du? - Jak się nazywasz?


Z tej lekcji powinieneś zapamiętać przede wszystkim odmianę czasowników regularnych. Umiesz się już przedstawić i zapytać innych o ich imię i pochodzenie. Już nie długo kolejna lekcja.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz