Niemiecki - Lekcja 2: Odmiana czasownika być, rzezowniki w języku niemieckim

środa, 4 czerwca 2014
Na ostatniej lekcji języka niemieckiego poznaliśmy odmianę czasowników regularnych i nauczyłeś/aś się mówić o sobie. Dzisiaj poznamy kolejny bardzo ważny czasownik sein [ zain ] - być.ich bin [ bin ] - ja jestem
du bist [ bist ] - ty jesteś
er, sie, es ist [ ist ] - on, ona, ono jest

wir sind [ zind ] - my jesteśmy
ihr seid [ zaid ] - wy jesteście
sie, Sie sind [ zind ] - oni są

Ich bin Marcin [ iś bin Marcin ] - Ja jestem Marcin
Bist du Marcin? [ bist du Marcin ] - Czy Ty jesteś Marcin?


Pamiętaj, że rzeczowniki w języku niemieckim piszemy dużą literą!

Znając kilka czasowników i wiedząc jak zadawać pytania publikuję listę pytajników, które ułatwią składanie zdań.

Wer [ wer ] - kto
Wo [ wo ] - gdzie
Wohin [ wohin ] - dokąd
Was [ was ] - co
Wie [ wi ] - jak
Wann [ wann ] - kiedy

Kolejny czasownik i lista zawodów:

arbeiten [ arbajten ] - pracować
ich arbeite - ja pracuję
du arbeitest - ty pracujesz
er, sie, es arbeitet -  on, ona, ono pracują

wir arbeiten - my pracujemy
ihr arbeitet - wy pracujecie
sie, Sie arbeiten - oni pracują

Słownictwo w kategorii zawody:

der Koch - kucharz
die Architektin - architekttka
der Arzt - lekarz
die Ärztin - lekarka
der Lehrer - nauczyciel
der Polizist - policjant
der Verkäufer - sprzedawca

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz