Niemiecki - Lekcja 3: Podstawowe zwroty, ciąg dalszy

poniedziałek, 16 czerwca 2014
Na ostatnich lekcjach poznałeś podstawowe zwroty, które pozwalają Ci opowiedzieć o sobie oraz poznałeś podstawy gramatyki niemieckiej. W tej części poznasz kolejne zwroty umożliwiające prowadzenie prostego dialogu z inną osobą.Zaczniemy od zwrotów na witanie się:

Hallo - [halo] - Część
Tschüs - [czues] - Cześć

Pierwszy zwrot stosujemy na powitanie w gronie znajomych, naszych kolegów natomiast drugi na pożegnanie. Często stosowany wśród młodzieży.

Guten morgen - [ gute morgen ] - dzień dobry/ do południa
Guten tag - [ gute tag ]- dzień dobry / po południu
Guten abend - [ gute abend ] - dobry wieczór

Auf Wiedersehen - [ auf widersejen ] - do widzenia
Guten nacht - [ gute nacht ] - dobranoc

Powracając do naszego czasownika heißen oprócz tego, że możemy podać swoje imię możemy także nazwać inną rzecz:

Das Auto heißt volkswagen. - [das auto hejst volkswagen] - Auto nazywa się Volkswagen.
Die Straße heißt BalonStraße. - [ di strasse hajst balonstrasse ] - Ulica nazywa się BalonStraße.

Możesz także powiedzieć, że ten przedmiot to:

Das ist das Auto. - To jest samochód.
Das ist das Hotel. - To jest hotel.
Das ist der Kugelschreiber. - To jest długopis.
Was ist das? - [was ist das] - Co to jest?

Korzystając z tego zwrotu możemy także opisać dany przedmiot:

Das ist schön. - [das ist szyen ] - To jest ładne.
Das ist hässlich. - [ das ist heslisz ] - To jest brzydkie.
Das ist groß. - [ das ist gross ] -  To jest duże. 
Das ist klein. - [das ist klain ] -  To jest małe.

Das ist das Hotel. Hotel is groß und shön. - [ das ist das hotel. hotel ist gross und szyen ] - To jest Hotel. Hotel jest duży i ładny.

Aby poszerzyć nasze słownictwo dzisiaj poznamy odmianę czasownika spielen - [ szpilen ] - grać.

ich spiele - [ iś szpile ] - ja gram

du spielst - [ du szpilst ] - ty grasz

er/sie/es spielt - [ er/zi/es szpilt ] - on/ona/ono grają


wir spielen -[wir szpilen] -  my gramy

ihr spielt - [ihr szpilt ] - wy grają

sie/Sie spielen - [zi/Zi szpilen ] - oni grają


Ich spiele Fußball - Ja gram w piłkę.
Ich spiele gern Fußball. - Ja gram chętnie w piłkę.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz